Pobočky Knihovny města Police nad Metují - Hlavňov

na . Odesláno do Pro knihovny obvodu

Hlavňov
Adresa Hlavňov PSČ 549 54
Knihovník Luboš Matěna
E-mailová adresa
Výpůjční doba úterý 16-18
Umístění Knihovna je v budově bývalé školy
a je v ní umístěna stanice veřejného internetu.